Audycja Polskiego Radia z 03.06.1997, poświęcona wpływowi św. Wojciecha [ok. 956-997], czeskiego duchownego katolickiego, biskupa praskiego, benedyktyna, misjonarza, męczennika, świętego Kościoła katolickiego, apostoła Prusów na ideę zjednoczonej Europy. Zawiera:
1. Rozmowę Marii Jęczymy ze Stefanem Bratkowskim, publicystą i pisarzem: - dlaczego powstało tak mało publikacji o Europie jak całości; - krą przyjaciół władców średniowiecznej Europy; - wykształcenie św. Wojciecha; - charakter Wojciecha i sposób, w jaki starał się zmieniać świat; - wizja i model heroizmu Wojciecha; - błyskawiczna kanonizacja św. Wojciecha; - narodziny nowej średniowiecznej Europy; - okrucieństwo ówczesnego świata.
2. Rozmowę Marii Jęczmyk z Adamem Krzemińskim, pisarzem, publicystą: - historia powstania szkicu Zjazd Gnieźnieński; - specyfika czasów św. Wojciecha; - kierunek, w którym podążała Europa po śmierci biskupa.
Fragmenty tekstów: - Wiosna Europy: mnisi, królowie i wizjonerzy, Stefan Bratkowski [Jasieński]; - Zjazd Gnieźnieński, Adam Krzemiński [Jęczmyk]. 

Autor audycji, prowadzenie - Maria Jęczmyk; lektor - Ksawery Jasieński.