Audycja Polskiego Radia z 17.03.1977, przedstawiająca życie i twórczość polskiej aktorki Heleny Modrzejewskiej (1840-1909): - informacje biograficzne; - związek z Gustawem Zimajerem; - debiut aktorski na scenie w Bochni latem 1861 roku w trupie Konstantego Łobojki; - pierwsze etapy wędrówki aktorskiej; - wyjazd do Wiednia w 1865 roku; - kontrakt w Krakowie, rywalizacja z Antoniną Hoffmann; - nauka pod kierunkiem Jana Tomasza Jasińskiego; - debiut w Warszawie w 1868 roku w roli Adrianny Lecouvreur; - warszawski okres kariery i przyczyny porzucenia stolicy na rzecz Stanów Zjednoczonych; - debiut w California Theater, pozytywna reakcja publiczności i krytyków; - występy w Londynie, tournée po Europie; - ostatni występ w Warszawie w 1891 roku; - występ na Kongresie Kobiet w Chicago, krytyka carskich rządów w Polsce; - występy w Polsce w 1892 roku; - pożegnanie się ze sceną w 1907 roku.
Fragmenty tekstów: Hamlet [fragment], Stanisław Wyspiański [na tle muzyki]; Recenzja z 1889 roku w amerykańskiej gazecie; Pamiętnik, Helena Modrzejewska; Recenzja we Lwowskim Tygodniku Literackim; List Heleny Modrzejewskiej do matki; Recenzja; Pamiętnik z marca 1877 roku, Helena Modrzejewska; List do Felicji Benda, Henryk Sienkiewicz. 

Autor audycji - Dariusz Aleksandrowicz; lektor - Jerzy Rosołowski; aktor - Krzysztof Kumor.