Audycja Polskiego Radia z 07.01.1981. Rozmowa Krystyny Żebrowskiej z docentem Józefem Rurawskim, filologiem polskim, historykiem literatury, językoznawcą na temat twórczości Tadeusza Dołęgi-Mostowicza 1898-1939]: - fenomen wielkiej poczytności pisarza; - język powieści i podejmowane tematy; odbiorcy twórczości Mostowicza; - społeczne przyczyny zainteresowania losami bohaterów; - krytyka władzy; analogie do współczesnych karier politycznych; - Kariera Nikodema Dyzmy jako powieść z kluczem; - polityczne wątki i akcenty w powieściach i w postawie pisarza; - dziennikarstwo wstępem do kariery pisarskiej; początki pisarstwa; - Dołęga-Mostowicz felietonistą społeczno-politycznym; - problematyka powieści Mostowicza; - sprawozdania sądowe twórczą inspiracją; - źródłowa wartość powieści Mostowicza; - tajemnicza i tragiczna śmierć pisarza we wrześniu 1939 roku na granicy polsko-rumuńskiej.

Uczestnik - filolog polski, historyk literatury, językoznawca - Józef Rurawski.