Audycja Polskiego Radia z 25.09.2002. Rozmowa redaktor Agnieszki Steckiej z Markiem Barańskim, historykiem mediewistą, poświęcona koronacji Bolesława Chrobrego [967-1025], pierwszego koronowanego króla Polski [od 1025 roku] z dynastii Piastów: - Gniezno miejscem koronacji Chrobrego; - najważniejsze miejsca w ówczesnej Polsce; - niepewność dotycząca daty koronacji Bolesława Chrobrego; - wzmianki o koronacji w kronikach niemieckich; - jak przebiegała koronacja Chrobrego; - prawa jakie nabył król Bolesław; - gest cesarza Ottona III; - sytuacja międzynarodowa; - insygnia królewskie i ich historia; - data i okoliczności śmierci Chrobrego; - ocena rządów króla Bolesława; - koncepcja stworzenia cesarstwa obejmującego wszystkich chrześcijan. 

Autor audycji - Agnieszka Stecka.