Audycja Polskiego Radia z 11.08.1984, poświęcona sylwetce Bolesława Chrobrego, pierwszego koronowanego króla Polski z dynastii Piastów. Zawiera:
1. Wypowiedzi profesora Henryka Samsonowicza, historyka: - plan cesarza Ottona zjednoczenia wszystkich chrześcijan; - znaczenie Gniezna w ówczesnej Europie - wpływ Chrobrego na znane postaci tamtej epoki; - jaką rolę po śmierci odegrał Chrobry w historii Polski.
2. Wypowiedzi profesora Stanisława Trawkowskiego, historyka: - etymologia przymiotnika chrobry; - pierwsze wzmianki o Chrobrym w kronikach; - pamięć bitwy pod Cedynią; - kanonizacja św. Wojciecha; - polityka ekspansji w wykonaniu Chrobrego; - wojny króla Bolesława.
W audycji wykorzystano fragmenty tekstów: Kronika polska Galla Anonima: - On to również, gdy przybył doń... z należytą czcią w siedzibie metropolitalnej w Gnieźnie [Świętochowski]; - Za jego czasów cesarz Otto Rudy przybył... na zadatek przymierza i przyjaźni [Świętochowski]; - Takiej wziętości udzielił Bóg Bolesławowi... cały kraj spieszył go oglądać [Świętochowski]; - Któż zdoła godnie opowiedzieć jego mężne... niejako swymi stopami podeptał [Świętochowski]; - Jakaż boleść, jaka żałość wśród książąt... słowiańskich czy z łacińskich włości [Świętochowski]; Roczniki, czyli kroniki słynnego Królestwa Polskiego Jana Długosza: - Bolesław syn Mieszka i Czeszki Dobrawki to mąż słusznego wzrostu... nikt jeszcze nie sięgał, do królewskiej korony [Rosołowski]; - Same uroczystości rozpoczynały się przed miejscem zamieszkania... dając biskupom pocałunek pokoju [Rosołowski]; - Załamany król Bolesław ciężkimi i ustawicznymi... okazał się podobnież bohaterem [Byszewski].

Aktorzy: Czesław Byszewski, Krzysztof Świętochowski; lektor - Jerzy Rosołowski; prowadzenie, autor audycji - Eliza Bojarska.