Audycja biograficzna Polskiego Radia z 31.03.1974. Postać i twórczość etyk, teoretyk i socjolog moralności Marii Ossowskiej (1897-1963). Zawiera:
1. Wypowiedź profesora Tadeusza Kotarbińskiego: - stała specjalność uczonej; - nauka o moralności; - nauka o moralności a etyka; - ostatnia publikacja „Etos rycerski”.
2. Rozmowę Jerzego Mikke z uczoną: - dom rodzinny; - udział ojca w Powstaniu Styczniowym; - kierunki zainteresowań, biblioteka ojca; - decyzja o pójściu na studia w 1915 roku; - doktorat w 1921 roku i wyjazd do Paryża, zainteresowanie historią sztuki; - spotkanie z Bertrandem Russellem, dwuletnie stypendium w Anglii; - okoliczności poznania z mężem Stanisławem Ossowskim; - książka „Podstawy nauki o moralności” przygotowana do wydania w 1939 roku; - atmosfera w Europie przed wybuchem II Wojny Światowej; - działalność społeczna w ramach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; - organizacja tajnego uniwersytetu w czasie okupacji; - przyjazd do Łodzi w czasie wojny; - praca „Moralność mieszczańska”; - sens życia.
3. Wypowiedź kierownik Zakładu Etyki na Uniwersytecie Łodzkim, docent doktor Ilji Lazari-Pawłowskiej: - pierwszy wykład M. Ossowskiej w Łodzi jesienią 1945 roku; - książka „Podstawy nauki o moralności”. 
4. Wypowiedzi uczniów profesora Stefana Nowaka i doktora Jana Strzeleckiego: - pierwsze publikacje; - program realizowany przez całe życie; - odgrywanie roli autorytetu; - nieuczestniczenie M. Ossowskiej w pracach Polskiej Akademii Nauk; - wychodzenie z roli wielkiej uczonej; - dom profesorstwa Ossowskich, relacje ze studentami; - pojęcie szkoły Ossowskich.
5. Teksty: - Wzór demokraty [fragment], Maria Ossowska [Drohocka].

Uczestnicy: socjolog - Jan Strzelecki; etyk, socjolog moralności - Maria Ossowska; socjolog - Stefan Nowak; filozof, etyk - Lija Lazari-Pawłowska; filozof, etyk - Tadeusz Kotarbiński; prowadzenie - Jerzy Mikke; aktor - Halina Drohocka.