Audycja Polskiego Radia z 1996 roku. Melchior Wańkowicz, bohater cyklu, w nagraniu archiwalnym podsumowuje swoją twórczość. Rozwiązania zagadki swojej ogromnej popularności upatruje w tym, że zawsze starał się naświetlić opisywane przez siebie osoby, zjawiska i problemy z wielu różnych stron. Z kolei publicysta i reporter Krzysztof Kąkolewski wskazuje na niezwykłą zdolność pisarza do stawiania celnych prognoz przyszłości, która sytuuje go w rzędzie wieszczów narodowych obok m.in. Słowackiego. Potwierdzające ową umiejętność fragmenty książki Wrzesień żagwiący Melchiora Wańkowicza czyta w audycji Henryk Boukołowski. Materiał opublikowany na stronie Ninateka.pl.