Audycja Polskiego Radia z 01.08.1984, poświęcona życiu i panowaniu Mieszka I, księcia Polski z dynastii Piastów sprawującego władzę od około. 960 r. Zawiera:
1. Rozmowę z profesorem Stanisławem Trawkowskim, historykiem: - źródła pisane dotyczące czasów Mieszka I; - początki życia Mieszka i jego pochodzenie; - pochodzenie imienia Mieszko; - imię, które książę przyjął po chrzcie; - małżeństwo z Dobrawką, czeską księżniczką; - relacje z niemieckim cesarzem; - niewielka wiedza na temat rozwoju aparatu władzy w Polsce Mieszka I; - charakterystyka Mieszka jako władcy.
2. Fragmenty tekstów: - Kronika polska, Gall Anonim [Świętochowski]; - Kronika polska, Wincenty Kadłubek [Jasieński]; - opis zbrojnej wyprawy na ziemie polskie, Thietmar z Merseburga [Jasieński]; - relacja dotycząca porwania przez Mieszka I niemieckiej mniszki, Thietmar z Merseburga [Jasieński]; - Mieszko I, Aleksander Gieysztor [Jasieńki]. 

Autor audycji, prowadzenie - Eliza Bojarska; aktor lektor - Krzysztof Świętochowski; lektor - Ksawery Jasieński.