Audycja biograficzna Polskiego Radia z 29.03.1960, poświęcona poetce i pisarce Hannie Mortkowicz-Olczakowej [1905-1968]. Zawiera:
1. Rozmowę między Leszkiem Herdegenem i Jackiem Stworą o twórczości Hanny Mortkowicz-Olczakowej: - różne rodowody twórców literatury; - dzieciństwo i młodość pisarki; - wpływ literackiej atmosfery domu ojca Jakuba Mortkowicza na twórczość córki; - twórczość poetycka; - twórczość dla dzieci i młodzieży; - pamięć o Januszu Korczaku w twórczości Hanny Mortkowicz; - renesansowa różnorodność stylów i form; - pasja pisarska a pasja malarska pisarki; - wpływ warunków w jakich żyła Mortkowiczowa na jej pisarstwo.
2. Wypowiedź Hanny Mortkowicz-Olczakowej o książce "Światłocienie" jej autorstwa.
3. Fragmenty tekstów: - Bunt wspomnień, Hanna Mortkowicz-Olczakowa ; - Niepotrzebne serce, Hanna Mortkowicz-Olczakowa.

Uczestnik, pisarz i pedagog - Igor Newerly.