Audycja Polskiego Radia z 29.03.1997, poświęcona zdolnościom językowym papieża Jana Pawła II. Wypowiedzi ojca Andrzeja Koprowskiego z Towarzystwa Jezusowego: - wysiłek ojca świętego wkładany w porozumiewanie się z wiernymi w ich językach podczas wizyt duszpasterskich; - zwyczaj zaczynania przemówienia w języku narodowym odwiedzanego kraju; - doświadczenie akademickie i duszpasterskie papieża, umiejętność nawiązywania kontaktu; - świadomość eklezjalna Jana Pawła II funkcji biskupa Rzymu; - troska papieża o umocnienie jedności kościoła; - nieustanne dokształcanie się Jana Pawła II przed wizytami, szczególnie do tak zwanych krajów trzeciego świata; - życzenia papieża po watykańskiej msze wielkanocnej, składane w kilkudziesięciu językach; - wyraz życzliwości i szacunku do człowieka poprzez mówienie w jego języku; - komfort psychiczny a wysiłek fizyczny wizyt Jana Pawła II w Polsce.
Nagrania archiwalne z wizyt duszpasterskich Jana Pawła II: 1. Pielgrzymka do Słowenii w 1996 roku: fragmenty przemówienia Jana Pawła II podczas spotkania z młodzieżą w Postojnie [po słoweńsku z nałożonym tłumaczeniem], słowo powitalne biskupa koperskiego Metoda Piriha [po słoweńsku z nałożonym tłumaczeniem]. 2. Pielgrzymka do Słowacji w 1995 roku: fragment trzeciej modlitwy eucharystycznej odprawianej przez papieża [po słowacku.]. 3. Pielgrzymka do Stanów Zjednoczonych w 1995 roku: przemówienie Jana Pawła II w siedzibie ONZ w Nowym Jorku [po angielsku]. 4. Śpiew chóru dziecięcego [po słowacku?].

Współtwórca - Andrzej Sowa; autor audycji - Lidia Nowicka.