Audycja Polskiego Radia z 10.05.1973. Dyskusja Teofila Sygi i Stanisława Szenica na temat Marii Teresy Antoniny Józefiny z Poniatowskich Tyszkiewiczowej (1760-1834), siostry księcia Józefa Poniatowskiego (1763-1813): - krytyczne opinie na jej temat; - dane biograficzne; - wychowanie nadzorowane przez brata ojca Andrzeja Poniatowskiego, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; - ślub z Wincentym Tyszkiewiczem; - związki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z rodem Tyszkiewiczów; - wygląd zewnętrzny, noszenie męskich strojów; - opinia Juliana Ursyna Niemcewicza na temat małżeństwa Tyszkiewiczów; - rozpad związku około 1783 roku; - fałszywe informacje zawarte w książkach Stanisława Wasylewskiego; - pobyt w Brukseli; - listy króla do Marii Teresy Tyszkiewiczowej; - związek z ministrem spraw zagranicznych Francji Charlesem-Mauricem de Talleyrand-Périgord, uzyskanie wpływu na decyzje polityczne; - prowadzenie w Paryżu ważnego salonu politycznego; - relacje z bratem, opieka nad jego synami pochodzącymi z nieformalnych związków; - śmierć w 1834 roku, pochowanie w kaplicy rodu Talleyrand-Périgord.

Uczestnicy: prawnik, pisarz, varsavianista - Stanisław Szenic; pisarz, krytyk literacki - Teofil Syga; autorzy audycji: Stanisław Szenic, Teofil Syga.