Audycja biograficzna Polskiego Radia z 01.07.1978, dotycząca postaci i twórczości socjologa, metodologa nauk społecznych i teoretyka kultury, profesora Stanisława Ossowskiego (1897-1963). Zawiera:
1. Archiwalną rozmowę ucznia S. Ossowskiego, doktora Henryka Leszczyny z jego współpracownikiem, profesorem Stefanem Nowakiem - nagranie 1973 rok: - charakterystyka S. Ossowskiego jako człowieka i nauczyciela; - specyfika prowadzenia wykładów; - szeroki zakres zainteresowań badawczych; - podejmowanie ważnych społecznie problemów; - koncepcja społecznej roli uczonego; - zainteresowania estetyką, praca „U podstaw estetyki”; - wyjście od warszawsko-lwowskiej szkoły filozoficznej; - decyzja o zajęciu się sprawami społecznymi po Zamachu Majowym w 1926 roku; - prace powstałe w czasie wojny dotyczące psychologii społecznej; - postulat charakteru naukowego nauk społecznych; - aktualność dorobku naukowego; - ranga pracy „O strukturze społecznej”.
2. Teksty: - Ku nowej kulturze [fragment], Stanisław Ossowski;- Z nastrojów manichejskich [fragment], Stanisław Ossowski; - Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny [fragment], Stanisław Ossowski; - Ku nowym formom życia społecznego [fragment], Stanisław Ossowski; Z zadnień psychologii społecznej [fragment], Stanisław Ossowski.

Uczestnik, socjolog - Stefan Nowak; prowadzenie - Henryk Leszczyna.