Audycja Polskiego Radia z 07.12.2004, dotycząca wspomnień uczniów socjologa, metodologa nauk społecznych i teoretyka kultury, profesora Stanisława Ossowskiego (1897-1963):
1. Wypowiedź Elżbiety Neyman i Marii Ofiersk: - ostatnie konserwatorium; - studia na Wydziale Filozofii od 1957 roku; - staroświeckość połączona z chłopięcością; - charakter prowadzonych wykładów; - egzamin z socjologii religii; - odczyt w Nowym Sączu; - anegdoty związane ze S. Ossowskim; - sfinansowanie studentom wycieczki do Płocka i Biskupina; - wypożyczanie książek studentom; - erudycja małżeństwa Ossowskich.
2. Wypowiedź profesora Mirosława Chałubińskiego: - wielkość uczonego; - charakter pisarstwa.
3. Profesor Jerzy Szacki: - życie przeplecione z nauką małżeństwa Ossowskich; - identyfikowanie się z rolą uczonego; - realizowanie misji inteligenta; - studia socjologiczne u S. Ossowskiego; - trudność w śledzeniu wywodu na wykładach, erudycyjność; - trudna sytuacja uczonych w okresie stalinowskim; - aktualność dorobku naukowego.
4. Wypowiedź profesora Stefana Nowaka: - definicja uczonego według S. Ossowskiego; - ranga autorytetu moralnego w socjologii światowej; - charakter współpracy od końca lat 40-tych; - jakim był nauczycielem; - decyzja o konieczności zajęcia się sprawami społecznymi po Przewrocie Majowym w 1926 roku.
5. Profesor Krzysztof Kiciński: - szerokie horyzonty; - umiejętność słuchania interlokutora; - popularność zajęć; - egzaminowanie studentów; - pisanie ze świadomością niemożności publikacji; - trudna sytuacja uczonych w okresie stalinowskim; - uprawianie nauki jako działanie na własną odpowiedzialność; - niezawisłość intelektualna. Audycja została zrealizowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Uczestnicy: socjolog, historyk myśli - Jerzy Szacki; socjolog, redaktor książek - Maria Ofierska; socjolog - Stefan Nowak [nagranie archiwalne]; socjolog, eseistka - Elżbieta Neyman; socjolog - Krzysztof Kiciński; socjolog, filozof, historyk idei - Mirosław Chałubiński.