Audycja Polskiego Radia z 25.04.2001, poświęcona konfliktowi między królem Bolesławem Śmiałym, a biskupem Stanisławem ze Szczepanowa. Zawiera:
1. Rozmowę redaktor Agnieszki Steckiej z profesorem Wojciechem Fałkowskim, historykiem mediewistą: - publiczne upomnienie króla Bolesława Śmiałego przez biskupa krakowskiego; - rozwój kultu świętego Stanisława w Polsce; - oskarżenie biskupa Stanisława o zdradę w „Kronice polskiej” Galla anonima; - wypędzenie króla Bolesława Szczodrego z kraju; - konflikt między Władysławem Hermanem a Bolesławem Śmiałym; - nieposłuszeństwo biskupa Stanisława wobec króla; - miejsce wykonania wyroku śmierci na biskupie; - opis konfliktu w „Kronice Polski” Wincentego Kadłubka; - kontrowersje wokół męczeńskiej śmierci biskupa.
2. Fragment utworu: - "Stanisław", Karol Wojtyła , czyta Andrzej Krusiewicz.

Prowadzenie -  Agnieszka Stecka, lektor - Andrzej Krusiewicz.