Audycja Polskiego Radia z 30.08.1957. Rozmowa z generałem Wojska Polskiego, dowódcą Armii „Łódź” i Armii „Warszawa” w Kampanii Wrześniowej Juliuszem Rómmlem:
- dowodzenie Armią „Łódź”,
- rozkaz wycofania się za Wisłę,
- wjazd do Warszawy 8 września, list od Edwarda Rydza-Śmigłego z nominacją na dowódcę obrony rejonu,
- przygotowanie stolicy do obrony,
- pierwsze silne niemieckie uderzenie,
- dotychczasowi dowódcy obrony Warszawy,
- źródła długotrwałej obrony miasta,
- uzbrojenie obrońców Warszawy,
- żywność i amunicja,
- organizacja obrony Warszawy i Modlina,
- powstrzymanie Niemców od wcześniejszego uderzenia na zachód,
- postawa żołnierzy,
- masowy nalot niemiecki 25 września,
- rozmowy kapitulacyjne z Niemcami,
- przyjęcie informacji o zakończeniu obrony przez żołnierzy i ludność cywilną,
- ocena postawy polskich żołnierzy w czasie Kampanii Wrześniowej i później.

Dowódca Armii Łódź, dowódca obrony Warszawy - Juliusz Rómmel.