Szkic biograficzny o aktorce znajduje się w portalu Akademia Polskiego Filmu.