Notę biograficzną i materiały dotyczące życia i posługi kapłańskiej księdza Jerzego Popiełuszki znajdziesz na portalu Instytutu Pamięci Narodowej Ksiądz Jerzy Popiełuszko (xj.popieluszko.pl).