Krótka nota biograficzna przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej znajduje się pod zdjęciem biskupa.