Krótka nota biograficzna o aktorce znajduje się w portalu Akademia Polskiego Filmu.