Krótka nota o karierze wojskowej generała opracowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej znajduje się w naszym serwsie pod zdjęciem generała Potasińskiego.