Opublikował około 400 prac naukowych, m.in. trzy tomy z 10-tomowego dzieła o rezultatach sławnej wyprawy w stronę Antarktydy na statku Belgica. Sporządził też Materiały do bibliografii prac naukowych polskich. Kiedy w okresie międzywojenny pracował w wolnej Polsce rozpoczął na szeroką skalę badania globalnych zmian klimatycznych. Stworzył wtedy zespół, który przeprowadził analizę zmian klimatu prawie wszystkich obszarów lądowych. Twierdził, że istnieje ścisły związek między zjawiskami klimatycznymi zachodzącymi na obu półkulach. Brał czynny udział w pracach Międzynarodowej Unii Geograficznej oraz Komisji Wahań Klimatycznych.  Jego nazwisko noszą m.in.: półwysep, góra i nunatak (szczyt wystający spod pokrywy lodowej) na Antarktydzie, góra i lodowiec na Spitsbergenie oraz polska naukowa stacja antarktyczna w Szetlandach Południowych. Więcej ciekawostek i innych materiałów o badaczu i polarniku Henryku Arctowskim znajdziesz na dalszych stronach naszego serwisu.