Jego rodzice musieli się rozwieść z powodu długów zaciągniętych przez rozrzutnego ojca, który uciekł za granicę przed ścigającymi go wierzycielami i już nigdy nie wrócił do kraju i rodziny.  On sam wychowywał się w majątku matki w Żelazowej Woli koło Sochaczewa. Otrzymał gruntowne klasyczne wykształcenie. Jego domowym nauczycielem był Mikołaj Chopin. Serdeczna relacja z rodziną Chopinów spowodowała, że kilka lat później poproszono go o bycie ojcem chrzestnym pierworodnego syna państwa Chopinów, któremu nadano imię na jego cześć.  Więcej informacji, ciekawostek i materiałów dotyczących Fryderyka Floriana Skarbka  szukaj w jego biogramie i na dalszych stronach naszego serwisu.