Zwiedzanie sali wykładowej w jednej z nowootwartych klinik. W pierwszym rzędzie stoją od lewej: profesor Akademii Stomatologicznej w Warszawie Alfred Meissner, rektor Akademii Stomatologicznej w Warszawie profesor Roman Nitsch, profesor Uniwersytetu Lwowskiego doktor Aleksander Cieszyński, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Średniego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego doktor Zygmunt Zagórowski.  Widoczny fotel dentystyczny; na ścianach wiszą plansze dydaktyczne.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.