Wręczenie odznak pułkowych: bp Władysławowi Bandurskiemu, płk Gustawowi Paszkiewiczowi (z biskupem), komisarzowi Otto Nadolskiemu (z lewej za biskupem), burmistrzowi Stanisławowi Sierankiewiczowi (z cylindrem w ręku).

Fotografia z lat 1926-1932 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.