Żołnierze koczujący przy torach kolejowych podczas postoju pociągu.