Utwór muzyczny ofiarowany M. Langowskiemu i T. Smoczyńskiemu na pamiątkę półwiekowego istnienia Zakładu Wód Mineralnych przy Ogrodzie Krasińskich. Okładka mazurka opublikowanego w 1873 roku w Warszawie nakładem Gustawa Sennewalda.