Prezydium w sali posiedzeń Izby Przemysłowo-Handlowej. Widoczny minister Czesław Klarner (3. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.