Litografia opublikowana w książce Juliana Bartoszewicza "Arcybiskupi gnieźnieńscy, Prymasi...", Warszawa 1864, tabl. 3.