Ilustracja opublikowana w 1911 r. w dwutygodniku "Kurier Kolejowy i Asekuracyjny", R. 16, nr 11 (568), s. 3. 

Źródło kopii cyfrowej: e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.