Sztych Hondiusa według portretu pędzla Maertena van Couwenburch. W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.