Ilustracja opublikowana w pracy Juliana Bartoszewicza  "Hetmani polscy koronni i Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Z. [3], [Jan Zamojski, Adam Sieniawski, Felix Potocki]" wydanej w 1860 roku w Warszawie  przez A. Dzwonkowskiego.