Fotografia z października 1930 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.