Uczestnicy akademii zebrani w sali Stowarzyszenia Techników przy ulicy Czackiego w Warszawie. Widoczni m.in inżynier Borowski, profesor Wacław Paszkowski, rektor Politechniki Warszawskiej prof. Andrzej Pszenicki, profesor Melchior Władysław Nerstorowicz, dalej p.Remiszewski, inżynier Różański, p.Górski.