Uczestnicy akademii. Widoczni w pierwszym rzędzie od prawej do lewej: metropolita warszawski ks. kard. Aleksander Kakowski, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Gustaw Dobrucki, sufragan warszawski ks. arcybiskup Stanisław Gall, prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński, rektor Uniwersytetu Warszawskiego ks. infułat Antoni Szlagowski.