Widoczni m.in Ludwik Begale, generał Stanisław Taczak, Kazimierz Raszewski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.