W pierwszym rzędzie widoczni m.in.: poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Bułgarii w Polsce Władimir Robew (1. z lewej), szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer (2. z lewej), poseł Tadeusz Schaetzel (3. z lewej), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Czechosłowacji w Polsce Vaclav Girsa (4. z lewej), poseł nadzwyczajny i minister pełnoocny Jugosłowii w Polsce Branko Lazarević (z prawej), prezes Banku Polskiego Stanisław Karpiński (w drugim rzędzie z lewej).

Fotografia Jana Binka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego