Fotografia grupowa uczestników akademii w sali portretowej Rady Miejskiej. Widoczni m.in.: gen. Czesław Jarnuszkiewicz (piąty z lewej), gen. Jan Kruszewski (na prawo za gen. Jarnuszkiewiczem), dyrektor Wydziału Wschodniego Departamentu Politycznego MSZ Tadeusz Schaetzel (siódmy z lewej), minister poczt i telegrafów Emil Kaliński (ósmy z lewej), minister pracy i opieki społecznej Stefan Hubicki (dziewiąty z lewej), minister komunikacji Michał Butkiewicz (dziewiąty z prawej), wicemarszałek sejmu Wacław Makowski (ósmy z prawej), charge d'affaires Poselstwa Rumunii w Polsce Mircea Babesz (siódmy z prawej), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Czechosłowacji w Polsce Vaclav Girsa (szósty z prawej), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Jugosławii w Polsce Branko Lazarević (piąty z prawej), gen. Józef Kordian Zamorski (trzeci z prawej) oraz mjr Edward Czuruk (pierwszy z lewej).