Kazimierz Przerwa Tetmajer (z prawej w głębi) w loży teatralnej w towarzystwie Feliksa Gwiżdża.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.