Na sali w czasie akademii widoczni są m.in.: generał Oswald Frank (I rząd 3. z lewej), prezydent Poznania Cyryl Ratajski (I rząd 9. z prawej), prokurator Sądu Okręgowego w Poznaniu Alfred Eimer (I rząd 8. z prawej), komendant wojewódzki policji w Poznaniu Władysław Goździewski (I rząd 6. z prawej), konsul honorowy Jugosławii w Poznaniu Marcel Scheffs (I rząd 4. z prawej), prezes Towarzystwa Polsko-Jugosłowiańskiego Aureli Serda-Teodorski (I rząd 2. z prawej), wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Antoni Muller (I rząd 1. z prawej), prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu Sylwester Maciejewski (I rząd 7. z prawej), prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Stefan Bełżyński (I rząd 2. z lewej), prezes Towarzystwa Polsko-Czechosłowackiego Kazimierz Kierski (I rząd 4,. z lewej), profesor Adam Kleczkowski (III rząd 4. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.