Na pierwszym planie uczestnicy marszu z fotografiami pary prezydenckiej. W kolejnym rzędzie widoczne m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Maria Orłowska (2. z prawej), minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka (3. z prawej), rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow (3. z prawej).

Fotografia Krzysztofa Niemca ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.