Pola Negri (z lewej) wręcza puchar najbardziej zasłużonej pielęgniarce ze szpitala Najświętszej Marii Panny dla kobiet i dzieci.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.