Obraz przedstawia Henryka Sienkiewicza, któremu pan Wołodyjowski wręcza wypchaną sakiewkę.  Nad pisarzem unosi się skrzydlata Polonia, która trzyma w ręce wieniec laurowy dla pisarza.   Obraz odnosi się żartobliwie do faktu z 1888 roku,  kiedy po ukończeniu Trylogii,  pisarz otrzymał od nieznanego ofiarodawcy podpisującego się "Pan Wołodyjowski", pokaźną sumę pieniędzy. Sienkiewicz chciał zwrócić dar i przekazał  pieniądze na depozyt bankowy, ale nikt po nie się nie zgłosił.

Akwarela z 1889 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach.