Obraz z 1920 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.