Obraz olejny z 1908 roku ze zbiorów Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego z Lądzie nad Wartą. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Janusz Nowiński).