Ilustracja z książki "Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek wieku XIX. Tom pierwszy", pod redakcją Szymona Askenazego, wydanej w 1901 roku w Warszawie w Drukarnii P. Laskauera i W. Babickiego (s. 333). 

Źródło kopii cyfrowej: www.dbc.wroc.pl.