Ilustracja do książki Jana Kasprowicza "Bunt Napierskiego : poemat dramatyczny", wydanej we Lwowie w 1905 r.