Fotografia Jana Rysia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego