Fotografia opublikowana w 1919 roku w dwutygodniku "Polska Flota Napowietrzna", nr 1, s. 2.