Fotografia w książce Leona Sobocińskiego (1895-1948) pt. "Na gruzach smętka" (Warszawa, 1947).

Niepaginowana karta ilustracyjna między stronami 64 i 65.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl