Obraz olejny z 1709 roku ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).